Leuk dat je lid wilt worden!

Contributie
Het seizoen loopt van juli t/m juni. Wanneer je lid wordt in de loop van een seizoen betaalt je een evenredig deel van de jaarcontributie. De tarieven staan hier.

Duur en opzeggingsvoorwaarden
Lidmaatschap geldt voor één jaar. Wanneer niet voor 1 juni wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap automatisch het volgende jaar door.

Automatische incasso
De contributie wordt bij de meeste leden geïnd via automatisch incasso, in 4 termijnen: augustus, september, oktober en november. Het aantal termijnen wordt minder bij aanmelding later dan 31 juli voorafgaande aan het seizoen. Bij aanmeldingen later dan oktober wordt het bedrag in één keer geïncasseerd.

Vrijwilligersbijdrage
Elk lid, of ouder van een jeugdlid, behalve deelnemers aan tafeltennis overdag, wordt geacht 2 keer per seizoenshelft een bardienst te draaien. Er kan ook gekozen worden om in plaats daarvan een bedrag van 75 euro per jaar te betalen.

Meer informatie is te vinden op onze hoofdwebsite. Problemen met het formulier? Neem contact op met bestuur.lttvscylla@gmail.com.
Persoonsgegevens:
Lidmaatschap: